• kellesi

Kapsula doldurma enjamy

  • NJP-800 Awtomat kapsula doldurýan maşyn

    NJP-800 Awtomat kapsula doldurýan maşyn

    Awtomatiki ýükleýji poroşok we kapsula enjamlary bilen.Kapsula ýuwujy maşyn we awtomatik ýüklemek kapsulasy funksiýasy bilen galyp ulanylýar Bu enjam, poroşok ýa-da bölejigi kapsula doldurmak üçin ulanylýar.Iş prinsipi kapsulanyň bölegi: Boş kapsulany kapsulanyň içine ýüklemek, boş kapsula soňra kapsulanyň ekiş plastinkasyna girýär, awtomatiki usulda U öwrülişi, wakuumdan geçende kapsulanyň ýokarsyny we göwresini bölüň, awtomatiki f ...
  • NJP-1200 Awtomatiki kapsula doldurma enjamy

    NJP-1200 Awtomatiki kapsula doldurma enjamy

    Awtoulag tozy we kapsula enjamy bilen enjamIş prinsipi kapsulanyň bölegi: Boş kapsulany kapsulanyň içine ýükläp, boş kapsula soňra kapsulanyň ekiş plastinkasyna girýär, awtomatiki usulda U-öwrüm edýär, kapsulanyň ýokarsyny we göwresini bölýär.Wakuumdan geçende, doza lagasyna gireniňizde awtomatiki doldurma, awtomatiki ...