Iň köp satylýan önüm

Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

 • FRS-80 Awto losyon turbasyny doldurmak we möhürlemek üçin maşyn

  FRS-80 Awto losyon turbasyny doldurmak we möhürlemek üçin maşyn

  FRS-60 Awtoulag turbasyny doldurmak we möhürleýji maşyn losýony plastmassa / laminirlenen alýumin turbalaryna doldurmak we awtomatiki möhürlemek.Galyby üýtgedip, enjamymyz hem plastmassa, hem alýumin turbalary üçin ulanylyp bilner.Aýratynlyk ...

 • FRS-25 erguwujy tozan suwuk pod ýasaýjy maşyn

  FRS-25 erguwujy tozan suwuk pod ýasaýjy maşyn

  Maşyn ölçegi Mysal Iş şertleri Daşky gurşawyň temperaturasy: +15 ~ + 30 ℃ maslahat berilýär (enjamlaryň uýgunlaşma ýagdaýy: 0-40 ℃, daşky gurşawyň temperaturasy monjuklary kondensirlemek üçin ulanylýan şertleri doly göz öňünde tutmalydyr).Otnositel çyglylyk: 30% ~ 55% kondensasiýa ýok (enjamlaryň uýgunlaşma şertleri: 25-70%, çyglylygyň aýratyn ulanylmagy monjuklaryň suwuk we film kondensasiýasy üçin ulanylýan şertleri doly göz öňünde tutmalydyr) Gurmak.şertler: i ...

 • FRS-8 Doly / Semiarym awto hammam bomba metbugat enjamy

  FRS-8 Doly / Semiarym awto hammam bomba metbugat enjamy

  Galyndy Eger hammam bombaňyz galyplara ýapyşsa, polýusyň ýokarsyna goşup bileris.Şonuň üçin bu ýagdaýdan gaça durar.Ulanmak üçin nusga Bu hammam bomba basýan maşyn, esasan, dürli ölçegdäki bir / iki reňkli hammam bombasy we ş.m. poroşony basmak üçin ulanylýar. Aýratynlyklary Bu enjam gidrawliki görnüşli metbugat enjamy, maşyn basyşy 8T-e ýetip biler, basyş sazlanyp bilner degmek ...

 • FRS-590 Awtomatiki hammam bomba topy duz gysmak gaplaýyş enjamy

  FRS-590 Awtomatiki hammam bomba topy duz gysmak gaplaýyş enjamy

  Ulanmak Bu enjam, käse, miwe, hammam bombasy, çaý, çybynlara garşy ýakymly ysly tütetgi, diwar kagyzy, maşk kitaplary, süzgüç, elektrik wyklýuçatel we ş.m. gaplamak üçin ulanylýar, gaplaýyş önümine zyýan bermezden, kesiş howpsuzlygy gysgyç enjamy bilen.Gaplary has owadan bolar ýaly, galyndylary gaýtadan işleýän enjamy köpeldiň, adaty gaplaýyş maşynlary bilen deňeşdirilende materiallaryň takmynan 3% -10% tygşytlaýar.Üç sany sero hereketlendirijisi we reňkli duýgur ekran dolandyryş ulgamy bilen iş gaty ýönekeý;PLC c ...

 • Tygşytly çözgütler bilen ýokary hilli önümler

  Tygşytly çözgütler bilen ýokary hilli önümler

  Technicalewropanyň tehniki goldawy, has gowy býudjet gözegçiligini hödürläp, elýeterli bahada ýokary hilli standartlary üpjün edýär.ISO we CE kepilnamasy, töwekgelçiliksiz maşyn saýlamagy we taslamanyň durmuşa geçirilmegini kepillendirýär.

 • Professional açar taslamasy

  Professional açar taslamasy

  GMP we tassyklamak boýunça hünärmenlere ýolbaşçylyk taslamasy BSGG GMP, EU GMP we ABŞ FDA standartlaryna laýyk gelýär.Meýilnamalaşdyrmak hünärmenleri hiliň, tygşytlylygyň we ähli ugurlarda çeýeligi üpjün edýärler.Tejribeli inersenerler taslamanyň amatly we tygşytly durmuşa geçirilmegini goldaýarlar.

 • Bir nokatly tehniki hyzmat

  Bir nokatly tehniki hyzmat

  Global hyzmatdaşlar maşyn taslamasyny barlamak we öndürmek üçin iň täze bilimleri we tehnologiýalary üpjün edýärler.Europeanewropa standartlaryna laýyklykda dizaýn we öndürilen.Synag synag synagyny goşmak bilen toplumlaýyn tehniki hyzmat.

 • Üznüksiz gowulaşmak we döredijilik

  Üznüksiz gowulaşmak we döredijilik

  Işewürlik pelsepesi hakykaty gözlemek, çynlakaýlyk, ösüş, üznüksiz gowulaşmak we müşderiler bilen umumy ösüş.Hünär dizaýny, doly önümçilik enjamlary, ygtybarly öndürijilik we satuwdan soňky ajaýyp hyzmat müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün edýär.

Habarlar

Ösüşimizi has ýokary derejä çykalyň

Hyzmatdaşlarymyz

Bizdäki hyzmatdaşlygy artdyrarys we güýçlendireris.

 • hyzmatdaş-14
 • hyzmatdaş-1
 • hyzmatdaş-11
 • hyzmatdaş-24
 • hyzmatdaş-27
 • hyzmatdaş-6
 • hyzmatdaş-9
 • hyzmatdaş-2
 • hyzmatdaş-4
 • hyzmatdaş-5
 • hyzmatdaş-13
 • hyzmatdaş-10
 • hyzmatdaş-12
 • hyzmatdaş-15
 • hyzmatdaş-17
 • hyzmatdaş-16
 • hyzmatdaş-21
 • hyzmatdaş-3
 • indeks
 • hyzmatdaş-8
 • hyzmatdaş-19
 • hyzmatdaş-26
 • hyzmatdaş-18
 • hyzmatdaş-23
 • hyzmatdaş-22
 • hyzmatdaş-7
 • hyzmatdaş-20
 • hyzmatdaş-25